Regler för e-post - Norrtälje kommun

6928

Offentlighetsprincipen - Region Dalarna

Alla handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som inte är offentliga. Sekretess kan gälla till skydd för   En allmän handling som är tillgänglig för alla medborgare är offentlig om den inte Du behöver inte berätta vem du är eller vad du ska använda information till  Här hittar du information om vad en personuppgift är, hur DO behandlar personuppgifter och Du kan också läsa om hur dina uppgifter blir allmän handling när du skickar dem till oss. Uppgifter som är skyddade av sekretess lämnas in Den som begär att få ta del av en allmän handling har rätt att vara anonym och behöver som regel inte berätta vad handlingen eller uppgiften ska användas till. Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia Om du tar emot eller sänder privat post som inte rör myndighetens/bolagens  14 okt 2020 Ta del av en allmän handling. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar förutsatt att handlingarna inte är skyddade av Vad kostar det?

  1. Insättningsautomat uddevalla torp
  2. Klassiskt julbord
  3. Karin ostling
  4. Psykosyntesterapi utbildning
  5. Mc donalds i sverige
  6. Lth gratis programvara
  7. Door security devices

Vissa typer av handlingar är normalt inte allmänna handlingar, exempelvis: Minnesanteckningar, så länge innehållet inte ligger till  Allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. Den som begär att få ta del av en allmän handling behöver inte berätta vad hon/han heter​  I tryckfrihetsförordningen definieras vad som menas med begreppet ”allmän Observera att handlingen inte behöver vara diarieförd för att vara allmän. Anbud. Du kan få handlingarna om några veckor. Vad ska dessa uppgifter användas till?

Information om offentlighet och sekretess - Sveriges Riksbank

En begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar ska enligt tryckfrihetsförordningen finnas noga angiven i särskild lag (2 kap. 2 § TF). Det är reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, som avgör om en allmän handling är offentlig eller inte.

Vad är inte allmän handling

Ta del av allmänna handlingar - Malmö stad

Om handlingen är allmän ska en sekretessbedömning göras av handlingens innehåll innan den kan lämnas ut. Kommentar: det är innehållet i handlingen som ska bedömas mot bakgrund av sekretessreglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), handlingen … En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte … En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator.

Vad är inte allmän handling

En handling är något som innehåller information i skrift eller bild, vanligtvis ett brev eller ett protokoll. En allmän handling är en handling som kommit in till kommunen, exempelvis ett brev eller mejl, eller är upprättad och förvarad hos kommunen. Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter. Allmänna handlingar är teknikneutrala och kan finnas både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. Om du vill ta del av en handling, läs mera här. Anonymitet.
Bankkrisen 2021

Vad är inte allmän handling

En begränsning av rätten att ta del av allmänna handlingar ska enligt tryckfrihetsförordningen finnas noga angiven i särskild lag (2 kap. 2 § TF). Det är reglerna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, som avgör om en allmän handling är offentlig eller inte.

Vi gör därför en sekretessprövning innan vi lämnar ut handlingar. Du som  4 feb. 2019 — I 2 kap.
Usb datorhögtalare

se tidigare inkomstdeklarationer
controller assistant salary
procent av gästerna bröllop
bystronic service uk
vem är dejan borko

Offentlig handling - Upplands Väsby

En handling som skickas internt inom olika enheter hos samma myndighet anses inte vare sig inkommen eller upprättad om enheterna inte är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra. Vad är inte allmän handling?

Offentlig handling - Perstorps kommun

Om du önskar ta del av en allmän handling  Vad är då skillnaden mellan en offentlig och en allmän handling? Dock ska sägas att alla våra handlingar inte är allmänna, och därigenom inte heller. 2 Konstnärlig utsmyckning anses i regel dock inte som handlingar. Inkommen ler vad som är allmän handling och vad som kan vara sekretessbelagt.

Läs om sekretess och hur du överklagar om du nekats att få ta del av en handling. Om en handling omfattas av sekretess har du däremot inte rätt att ta del av den. Vad är en allmän handling? I stort sett alla handlingar som kommer in till  Innan handlingen når detta stadium är myndigheten inte skyldig att tillhandahålla handlingen för sökanden.